Open Mon - Sat 08:00-17:00
Email Now! phugiaxanh@gmail.com Hotline/Zalo: 0974545030
Open Mon - Sat 08:00-17:00
Email Now! phugiaxanh@gmail.com Hotline/Zalo: 0974545030

Oleic Acid- Xanh nhạt

Application
Packing
CAS No.
Brand/Origin

Phụ gia bê tông, xử lý thuộc da và các sản phẩm dưỡng da, phụ gia mỹ phẩm, hóa chất tẩy rửa, chất bôi trơn, phụ gia ngành sơn, hóa chất khai khoáng

NET: 180kg/ phuy, Gross: 198kg/ phuy

CAS: 112-80-1

CRESTMONT/Malaysia

Hotline:    0974 545 030,   0935 0779 212           Zalo0974 545 030

Description
Reviews (0)

Oleic Acid, Phụ gia bê tông, xử lý thuộc da và các sản phẩm dưỡng da, phụ gia mỹ phẩm, hóa chất tẩy rửa, chất bôi trơn, phụ gia ngành sơn, hóa chất khai khoáng

CERTIFICATE OF QUALITY/ANALYSIC

(XANH NHẠT)

ProductAcid Oleic

Chemical Formula: C17H33COOH

Batch No.
MGF. Date
EXP. Date
Acid Value/ mgKOH/g201.90
Saponification Value/ mgKOH/g203
Iodine Value/ g12/100g95.33
Titre deg C7.7
Color Lovibond  5 ¼’’2.6Y   0.4R
Fatty Acid CompositionC10: 1.0, C12: 1.2, C14: 0.6, C16: 4.9

C18: 1.8, C18’: 75.20, C18’’: 14.4, C18’’’: 0.5, C20: 0.1

Xem thêm thông tin sản phẩm của nhà sản xuất tại đây.

Xem thêm catalogues ngành thuộc da tại đây

Phụ gia bê tông, xử lý thuộc da và các sản phẩm dưỡng da, phụ gia mỹ phẩm, hóa chất tẩy rửa, chất bôi trơn, phụ gia ngành sơn, hóa chất khai khoáng

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oleic Acid- Xanh nhạt”

Your email address will not be published. Required fields are marked *