Open Mon - Sat 08:00-17:00
Email Now! phugiaxanh@gmail.com Hotline/Zalo: 0974545030
Open Mon - Sat 08:00-17:00
Email Now! phugiaxanh@gmail.com Hotline/Zalo: 0974545030

Dimodan HP

Application
Packing
CAS No.
Brand/Origin

Dimodan HP, bột nở, sáp bôi trơn, phụ gia phân tán màu, phụ gia nhựa, phụ gia sản xuấ mút xốp… Có thể dùng làm phụ gia thực phẩm như bánh kem, chocolate…

25kg/ bao

31566-31-1/ E471

DANISCO/Malaysia

Hotline:    0974 545 030,   0901856239        Zalo0974 545 030

Description
Reviews (0)

Dimodan HP, Phụ gia nhựa, Bột nở, sáp bôi trơn, phụ gia phân tán màu, phụ gia sản xuất mút xốp. Có thể dùng làm phụ gia thực phẩm như sản xuất kem, chocolate

Tài liệu đính kèm:

Technical Data Sheet (TDS)

Material Safety Data Sheet (MSDS)

Certificate of Analysis (COA)

Xem thêm thông tin sản phẩm cảu nhà sản xuất tại: www.danisco.com

Xem thêm catalogues phụ gia nhựa tại đây.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dimodan HP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *