Open Mon - Sat 08:00-17:00
Email Now! phugiaxanh@gmail.com Hotline/Zalo: 0974545030
Open Mon - Sat 08:00-17:00
Email Now! phugiaxanh@gmail.com Hotline/Zalo: 0974545030

Acid Oleic – Xanh đậm

Application
Packing
CAS No.
Brand/Origin

Phụ gia bê tông, xử lý thuộc da và các sản phẩm dưỡng da, phụ gia mỹ phẩm, hóa chất tẩy rửa, chất bôi trơn, phụ gia ngành sơn, hóa chất khai khoáng

NET: 180kg/ phuy, Gross: 197kg/ phuy

CAS: 112-80-1

CRESTMONT/Malaysia

Hotline:    0974 545 030,   0935 0779 212       Zalo0974 545 030

Description
Reviews (0)

Acid Oleic, Phụ gia bê tông, xử lý thuộc da và các sản phẩm dưỡng da, phụ gia mỹ phẩm, hóa chất tẩy rửa, chất bôi trơn, phụ gia ngành sơn, hóa chất khai khoáng

CERTIFICATE OF QUALITY/ANALYSIC

Product Chemical Formula: C17H33COOH
Batch No.
MGF. Date
EXP. Date
Acid Value/ mgKOH/g 205.90
Saponification Value/ mgKOH/g

(Acid Oleic)

206.50
Iodine Value/ g12/100g 92.33
Titre deg C 8.7
Color Lovibond  5 ¼’’ 5.6y   1.2r
Fatty Acid Composition c14: 0.5, c16: 5.2, c18: 2.3,

c18’: 79.3, c18’’: 12.2, c18’’’: 0.4

Xem thêm thông tin sản phẩm của nhà sản xuất tại đây.

Xem thêm catalogues ngành thuộc da tại đây

Phụ gia bê tông, xử lý thuộc da và các sản phẩm dưỡng da, phụ gia mỹ phẩm, hóa chất tẩy rửa, chất bôi trơn, phụ gia ngành sơn, hóa chất khai khoáng

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Acid Oleic – Xanh đậm”

Your email address will not be published. Required fields are marked *