Muối dùng trong ngành thực phẩm

Sản phẩm: Trisodium citrate, Potassium sorbate, Sodium ascorbate, Sodium bicarbonate (Natri bicar), Postassium chloride 99%, Calcium lactate gluconate

Đặt mua hàng

Sản phẩm: Trisodium citrate, Potassium sorbate, Sodium ascorbate, Sodium bicarbonate (Natri bicar), Postassium chloride 99%, Calcium lactate gluconate

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng bình luận “Muối dùng trong ngành thực phẩm”

Contacts

ĐỐI TÁC