L-Glutamic Acid

CAS#: 56-86-0

Appearance: Yellow to light brown crystall ine powder
Assay: > 98%
Sulfates: < 0.35%
Specific Optical Rotation: > 31.0o

Đặt mua hàng

CAS#: 56-86-0

Appearance: Yellow to light brown crystall ine powder
Assay: > 98%
Sulfates: < 0.35%
Specific Optical Rotation: > 31.0o

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng bình luận “L-Glutamic Acid”

Contacts

ĐỐI TÁC