Kali Dihydro Photphat KH2PO4

Đặt mua hàng

Ứng dụng:

  • Là chất giàu lân, kali tan thích hợp bón cho cây thời kỳ ra hoa và đậu trái
  • Là loại hóa chất dùng lên men vi sinh trong sản xuất bột ngọt, men bánh mì
  • Dùng làm phân bón vi lượngkali

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng bình luận “Kali Dihydro Photphat KH2PO4”

Contacts

ĐỐI TÁC