Glycine

CAS#: 56-40-6

Appearance : White crystals
Assay % : 99.0-101.5%
Chloride (CI) : < 0.007%
Heavy Metal as Pb : < 0.002%
Ammonium Chloride 1 < 0.1%
Sulphate : < 0.0065%
Iron (Fe) 2 < 10 ppm
Loss on Drying :< 0.20%

Đặt mua hàng

CAS#: 56-40-6

Appearance White crystals
Assay % 99.0-101.5%
Chloride (CI) < 0.007%
Heavy Metal as Pb < 0.002%
Ammonium Chloride 1 < 0.1%
Sulphate < 0.0065%
Iron (Fe) 2 < 10 ppm
Loss on Drying < 0.20%
Residue on Ignition 1

 

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng bình luận “Glycine”

Contacts

ĐỐI TÁC