Ferrous Chloride

CAS#: 7758-94-3

Appearance : Green Liquid
% Fe (Iron) : 13-14%
% Solution (FeCI2) : 29.5-31.8%
% HCI : < 3%

Đặt mua hàng

CAS#: 7758-94-3

Appearance Green Liquid
% Fe (Iron) 13-14%
% Solution (FeCI2) 29.5-31.8%
% HCI < 3%

 

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng bình luận “Ferrous Chloride”

Contacts

ĐỐI TÁC