Chất tạo ngọt

Sản phẩm: Acesulfame K ,Aspartame fine powder ,High fructose corn syrup (HFCS) ,Fructose crytalline ,Dextrose Monohydrate, Maltodextrin ,Erythitol/ Stevia

Đặt mua hàng

Sản phẩm: Acesulfame K ,Aspartame fine powder ,High fructose corn syrup (HFCS) ,Fructose crytalline ,Dextrose Monohydrate, Maltodextrin ,Erythitol/ Stevia

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng bình luận “Chất tạo ngọt”

Contacts

ĐỐI TÁC