Sản phẩm: Matexil DA-DLP, PA-L, Lanapex HTS, Depsodye LD-VRD, Permalose TM …

Sản phẩm: Water & Oil Repellency, Flame Retardant, Anti UV for Cotton & PES, Anti Bacterial …

Sản phẩm: Lunazyme ACL – 60 (Acid), Lunazyme N-93 (Neutral) …

Sản phẩm: Disperse Dye, Reactive Dye …

Contacts

ĐỐI TÁC